Adatkezelés

Kérjen Időpontot

Az adatkezelési szabályzatot elfogadom.

Elfogadom, hogy a Várfok Dental emailben információkat küldjön számomra.

A Várfok Dental weboldalát Csulak Fruzsina, egyéni vállakozó üzemelteti (a továbbiakban: Adatkezelő). Az Adatkezelő a www.varfokdental.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

A Felhasználók a Weboldalon a következő képpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

Az időpont kérelmi űrlap kitöltése során.

A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése


1.) Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője Csulak Fruzsina, egyéni vállalkozó
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 7.
E-mail címe: info@varfokdental.hu

2.) A kezelt adatok köre

Időpont kérelem:
A Weboldalon elérhető Időpont kérelmi aloldalon, illetve a minden oldalon megtalálható Időpont kérelmi ürlapon a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy időpontot egyeztethessen a rendelőben dolgozó szakorvosokkal (a továbbiakban: Időpont kérelem). Az Időpont kérelem során a következő személyes adatok megadására van lehetőség:

  • Név
  • e-mail cím
  • Telefon szám
  • Üzenet

3.) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a következő célokra használja fel az adatokat:
Időpont kérelem során az adatkezelés célja a Felhasználó és az Adatkezelő közti kommunikáció elősegítése kezelési időpont egyeztetés céljából, valamint Felhasználó által megadott email címre szakmai, illetve egyéb, a Várfok Dental fogászati rendelőt illető információk, blog bejegyzések, ajánlatok küldése.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Időpont kérelem esetében annak Adatkezelőhöz történő érkezésétől számítva legfeljebb 5 évig kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

4.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Időpont kérelem során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az Adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5.) A Felhasználó jogai

  • Felhasználó kérheti, hogy adatai törlésre vagy javításra kerüljenek
  • Felhasználó ellenőrizheti, hogy róluk Adatkezelő milyen adatokat tárol
  • Felhasználó kérheti, hogy adatai egy másik félhez kerüljenek áthelyezésre

6.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Székesfehérvári
fogászati
rendelőnkről

980
sikeres fogászati kezelés idén
316
páciens
83
fogszabályozó kezelés
28
év összesített fogorvosi tapasztalat
Javaslatok, hibajelentés
Az Ön véleménye kiemelten fontos a számunkra, ezért kérjük, amennyiben bármilyen észrevétele van a honlappal kapcsolatban, kattintson ide, és küldje el nekünk.